Bolsa kraft basika celulosa blanco 90 gr asa retorcida tamaño \"l\" 320x140x400 mm
Bolsa kraft basika celulosa blanco 90 gr asa retorcida tamaño \"l\" 320x140x400 mm

Bolsa kraft basika celulosa blanco 90 gr asa retorcida tamaño \"l\" 320x140x400 mm

Reference : 8119083

Bolsa kraft basika celulosa blanco 90 gr asa retorcida tamaño \"l\" 320x140x400 mm